วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

1. ผู้เริ่มเรียน The Beginner

Many thanks :http://www.english-online.org.uk

The alphabet


A=Apple
B=Bee
C=Cat
D=Dog
E=Elephant

F=Flower
G=Giraffe
H=House
I=Insect
J=Japan
K=King

L=Lion
M=Mouse
N=Nose
O=Orange
P=Pig
Q=Queen

R=Rainbow
S=Snake
T=Train
U=Umbrella
V=Van
W=Window
X=X-ray

Y=Yellow
Z=Zebra

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More